stem logo new

5IW en 6IW worden landmeters voor één dag

Dinsdag 25 november kregen we met de 3de graad IW een workshop rond topografie, gps en fotogrammetrie. Deze sessie werd georganiseerd door Geomobiel. Geomobiel is een project van drie grote universiteiten van Vlaanderen (UGent, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven)om de interesse in de Geo-sector bij jongeren te stimuleren. In de voormiddag kregen we de module fotogrammetrie. We startten eerst met een beetje theorie. Daarna zetten we de theorie in de praktijk om. We leerden o.a. hoogtes van gebouwen en bergen berekenen aan de hand van twee luchtfoto's. Daarna probeerden we uit foto's een huis in 3D voor te stellen. Hiervoor namen we twee foto's van hetzelfde gebouw, maar telkens vanuit een andere positie. Met behulp van een computerprogramma probeerden we vervolgens een 3D-beeld van het gebouw te krijgen.
In de namiddag hebben we de modules topografie en gps gevolgd. We leerden eerst hoe we een theodoliet moesten gebruiken. Daarna gingen we als echt landmeters aan het werk. Aangezien het passief huisje dat 6HT dit jaar maakt een plaatsje krijgt achteraan de houtbewerking, probeerden wij, de leerlingen van 6IW, dit terrein op te meten en in kaart te brengen. Dit was een nieuwe invalshoek voor onze GIP. We maten een 15-tal punten en brachten deze dan in kaart. Intussen mat het 5de jaar de speelplaats van de 2de graad op.
Tenslotte gingen we op pad met een gps om de gps-coördinaten van 3 punten op ons terrein te kennen. Deze waarden voerden we vervolgens in in een programma en op deze manier konden we onze metingen inpassen in het Grootschalig ReferentieBestand(GRB). Dit GRB is tot stand gekomen aan de hand van metingen van honderden landmeters die volledig Vlaanderen in kaart brachten met een nauwkeurigheid van kleiner dan 10 cm. We zagen echter direct dat de nieuwe gebouwen van de houtbewerking nog onbekend zijn in dit bestand. We zagen ook hoe groot onze meetfout was in de realiteit.
Deze dag was een zeer leerrijke dag.

Mathijs George 6IW

2014-11-25 11.0...
2014-11-25 11.04.20 large-999 2014-11-25 11.04.20 large-999
2014-11-25 11.0...
2014-11-25 11.04.28 large-999 2014-11-25 11.04.28 large-999
2014-11-25 11.3...
2014-11-25 11.39.17 large-999 2014-11-25 11.39.17 large-999
2014-11-25 12.1...
2014-11-25 12.18.09 large-999 2014-11-25 12.18.09 large-999
2014-11-25 12.2...
2014-11-25 12.25.03 large-999 2014-11-25 12.25.03 large-999
2014-11-25 14.3...
2014-11-25 14.36.39 large-999 2014-11-25 14.36.39 large-999
2014-11-25 14.4...
2014-11-25 14.45.16 large-999 2014-11-25 14.45.16 large-999
2014-11-25 14.4...
2014-11-25 14.45.37 large-999 2014-11-25 14.45.37 large-999
2014-11-25 15.1...
2014-11-25 15.16.16 large-999 2014-11-25 15.16.16 large-999
2014-11-25 15.1...
2014-11-25 15.16.40 large-999 2014-11-25 15.16.40 large-999
2014-11-25 15.1...
2014-11-25 15.17.05 large-999 2014-11-25 15.17.05 large-999
p1010652 large-...
p1010652 large-999 p1010652 large-999
p1010676 large-...
p1010676 large-999 p1010676 large-999