stem logo new

Leerlingen 6IW bezoeken opleidingscentrum voor astronauten in Keulen

Op 6 maart zijn we met vier leerlingen in het kader van ons eindwerk naar het Europees Astronautencentrum in Keulen (Duitsland) geweest.
De dag begon al vroeg met een lange busrit van Gent naar Keulen. Daar werden we opgewacht door Belgisch astronaut Frank De Winne die, na twee reizen naar het ISS, momenteel directeur is van het opleidingscentrum. In een korte PowerPointpresentatie vertelde hij ons meer over het centrum en de werking ervan. Vervolgens kregen we een interessante video te zien over zijn avonturen in de ruimte.
Na deze verwelkoming werden we ingedeeld in groepen voor een geleid bezoek aan het opleidingscentrum. We kregen er onder andere meer info over het ISS en de verschillende delen ervan. Het deel Columbus is het Europees deel van het ISS. Hierin bevindt zich een wetenschappelijk laboratorium waarin verschillende experimenten worden uitgevoerd door de astronauten.
Na de lunch kwam Frank De Winne ons nog uitwuiven en konden we samen met hem en VTM-weervrouw Eva Clockaerts op de foto. We hebben allen genoten van dit leerrijke bezoek en zouden graag Jean-Pierre Grootaerd, Guy Wauters en alle andere betrokken personen bedanken voor deze unieke kans.
Tom Legein 6IW

17-03-09-01
17-03-09-01 17-03-09-01
17-03-09-02
17-03-09-02 17-03-09-02
17-03-09-03
17-03-09-03 17-03-09-03
17-03-09-04
17-03-09-04 17-03-09-04
17-03-09-05
17-03-09-05 17-03-09-05
17-03-09-06
17-03-09-06 17-03-09-06