stem logo new

 

Werkgroep Leerlingenbegeleiding

De Werkgroep Leerlingenbegeleiding wil de leerlingenbegeleiding in onze school optimaliseren. De werkgroep bestaat uit een kerngroep:  de adjunct van de directeur, de leerlingenbegeleidster,  een opvoeder, 2 leerkrachten en een of twee medewerkers van het C.L.B.

 

Deze vaste kern kan in bepaalde gevallen aangevuld worden met o.a. een vakleerkracht of klassenleraar, een opvoeder, een leerkracht uit de pastorale groep, enz...

De Werkgroep Leerlingenbegeleiding komt wekelijks samen en wil, naast het nadenken over en het opzetten van preventieve acties ter voorkoming van problemen, vooral concreet te werk gaan door het bespreken van de leerlingen met problemen en/of probleemsituaties.
Het bijzondere aan de Werkgroep Leerlingenbegeleiding is dat de deskundigheid van velen hier bij elkaar wordt gebracht. Het leidt ertoe dat er voortdurend en systematisch aandacht wordt besteed aan leerlingenbegeleiding en dat er bij opduikende problemen wordt gezocht naar constructieve oplossingen.

 cel llnbegeleiding 111027-999

PDF-brochure leerlingbegeleiding