stem logo new

Coördinatoren

Het team van coördinatoren ondersteunt het pedagogisch en organisatorisch beleid van de school. Ze zijn het luister- en spreekorgaan voor opmerkingen en voorstellen die vanuit het personeel worden geformuleerd. Ze zijn een klank- en reflectiebord dat de directie adviseert m.b.t. de pedagogische en organisatorische aanpak in de school. Ze bundelen en coördineren initiatieven en projecten zoals vb. GOK (gelijke onderwijskansen), VOET-en (vakoverschrijdende eindtermen), extra-muros activiteiten, stages, enz...

GOK-coördinatoren:

foto 5-999 

Pedagogische staf: van links naar rechts: Tine Hoorelbeke (coördinator derde graad), Frederick D'alleine (coördinator tweede graad), Renata Vanderheyde (coördinator eerste graad), Filip Robyn (leerlingenbegeleiding) 

 foto 7-999

 Leerlingenbegeleiding: Charlotte Depla

 foto 9-999

 GOK-team: van links naar rechts: Elke Dubois, Elke Notabele, Gino Woussen, Renata Vanderheyde

 foto 13-999

 Begeleiding nieuwe leerkrachten en stagiairs: Geert Hoedt